O PRAVIMA I OBAVEZAMA MILITARYSHOP-a

O PRAVIMA I OBAVEZAMA MILITARYSHOP-a

MilitaryShop zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja vrši izmene i dopune uslova korišćenja kao i promene podataka prikazanih na bilo kojoj stranici sajta.

MilitaryShop kao prodavac u obavezi je da ispuni svaki dogovor postignut sa kupcem.

O PRAVIMA I OBAVEZAMA MILITARYSHOP-a